fbpx

Polityka prywatności

first

Polityka prywatności Serwisu
Weselnik.com

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu i Umowy i wypełnia obowiązki informacyjne wobec Usługobiorców w zakresie ochrony ich danych osobowych, a także obowiązki informacyjne w zakresie zapisywania plików cookies.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Pomorskie Centrum Targowe Joanna Jagiełło z siedzibą w Gdyni 81-438 przy ul. Syrokomli 6/2, posiadająca nr NIP 7431061458  adres e-mail: kontakt@weselnik.com.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dostarczanie Usług drogą elektroniczną, których warunki są opisane w Regulaminie oraz ich realizacja.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców):

  • Użytkownicy Serwisu, inni Usługobiorcy, pracownicy i zleceniobiorcy Administratora.
  • Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp wyłącznie do tych danych, które podawane są w momencie zakładania Konta w Serwisie, za wyjątkiem hasła uwierzytelniającego dostęp do Konta.
  • Dostęp do Pana/Pani danych mają też zewnętrzne firmy świadczące dla Serwisu lub Usługodawcy wybrane usługi takie jak na przykład: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz danych, usługi księgowe.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zawsze w przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych:
Należy zwrócić się o to pod adres Administratora. Termin maksymalny określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas:
nieokreślony, również po zakończeniu świadczenia Usług lub zakończeniu Umowy, w szczególności dla celów ochrony przed roszczeniami osób trzecich lub realizacji tych roszczeń bądź realizowania czynności, o których mowa w Regulaminie w odniesieniu do udzielonych licencji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wybrać odpowiednio):
a) warunkiem umownym korzystania z Usług
b) warunkiem zawarcia Umowy

9. Ponadto podanie danych osobowych (adresu e-mail, nazwa lub profile w portalach społecznościowych) odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody i jest wówczas wykorzystywane do komunikacji marketingowej, czyli zapoznawania z ofertami i promocjami firm (Usługobiorców) i Usługodawcy.

10. Weselnik.com wykorzystuje również Twoje dane osobowe na zasadzie swoich uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

11. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:
brak możliwości skorzystania z Usługi (newsletter) lub Usług bezpłatnych, odpłatnych albo założenia Konta i przesyłania nam treści. Korzystanie z Usług bezpłatnych wymaga m.in. zapisywania ciasteczek. W razie braku akceptacji, należy opuścić nasz Serwis.

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji i informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach zautomatyzowanego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Do profilowania Serwis wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach Usługobiorcy w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Podstawą profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec profilowania.
Weselnik.com wykorzystuje i może przekazywać zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te umożliwiają określenie właściwości geograficznych, statystycznych i demograficznych użytkowników (Usługobiorców). Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do odbiorców Usług reklam i innych podobnych przekazów. Mogą to być dane sprofilowane pod konkretnego użytkownika, ale wykorzystane będą w sposób anonimowy. W ten sposób Usługodawca dostarcza Usługi lepiej skonfigurowane i dostosowane do potrzeb Usługobiorców i innych odbiorców Serwisu.

13. Usługodawca dba z należytą starannością, aby Państwa dane były chronione, a wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniały bezpieczeństwo tych danych.

14. Zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników (Usługobiorców i odbiorców tych Usług) korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu:

a) Cookies (ciasteczka) to dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu osób korzystających z Serwisu. Dzielą się na:

  • cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia osoby użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
  • cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych, np. połączonych z Serwisem,
  • cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika.
  • cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji urządzenia.

b) Mechanizmy składowania i odczytu cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Przeniesienie na urządzenie użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

c) Zastosowane przez Administratora cookies wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Za bezpieczeństwo plików cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części niniejszej Polityki.

d) Użytkownik urządzenia może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępna są na stronie: „jak wyłączyć cookies”. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookie korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z usług Serwisu.

e) Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji. Usługodawca będzie o tym informował w terminach przewidzianych przepisami prawa.